Realizace zahrad

Realizace probíhá na základě vypracovaného projektu. Zpravidla začíná vyčištěním pozemku, které zahrnuje odstranění nevhodné vegetace, pařezů, kořenů, odklizení stavebních zbytků a chemické odplevelení plochy. Následují hrubé terénní úpravy a budování zahradních stavebních prvků – zpevněné plochy, zahradní domky, altány, pergoly, terasy, oplocení, zídky, vyvýšené záhony, jezírka a podobně. Dále je v případě nutnosti na pozemek doplněna ornice.

Realizace pokračuje vytyčením výsadbových ploch, jejich jemnou povrchovou modelací, výsadbou stromů, keřů a trvalek. Výsadby jsou nakonec namulčovány vrstvou borky. Po dokočení výsadeb následuje případná instalace automatického závlahového systému. Nakonec se provádí jemná modelace plochy pro výsev trávníku nebo pokládku travního koberce.

Na námi realizované zakázky poskytujeme záruku po dobu jednoho vegetačního období při dodržení pěstebních podmínek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené přírodními živly.